De circulair bouwen podcast

Hoe kan circulair bouwen bijdragen aan de grote woningbouwopgave? De politiek wil tot 2030 minstens 1 miljoen betaalbare woningen bouwen, zeker 100.000 per jaar. We bouwen er nu nog geen 70.000. Het moet dus sneller en goedkoper. En als het even kan duurzamer. In De Circulair Bouwen Podcast bespreken we met deskundigen en doeners op het gebied van circulair bouwen de kansen en uitdagingen. Wat is nodig voor een succesvolle transitie naar circulair bouwen? Welke mogelijkheden bieden fabrieksbouw en houtskeletbouw? Wat is nodig om gebruik van biobased materialen rendabel te maken? En welke rol spelen woningbouwcorporaties bij de transitie?  Vaste gasten zijn: Marjet Rutten, ondernemer, trendwatcher en auteur van zes boeken over veranderingen in de bouwsector waaronder de bestseller ‘Van YabYum naar Dimsum’; Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management (TU Delft) en voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie; Dwarsdenker Jan Willem van de Groep geeft wekelijks zijn visie in een column. En onze verslaggever gaat elke aflevering op bezoek bij koplopers op het gebied van circulair bouwen. Presentatie, redactie en productie: Ewout de Bruijn en Maarten Hagg, Leene Communicatie b.v. Meer informatie: circulairebouweconomie.nl/podcast

00:41:17 2021-12-20
We moeten in Nederland minder primaire materialen gaan gebruiken als we de circulaire doelstellingen van 2030 en 2050 willen halen. In combinatie met de enorme bouwopgave waar we als land voor staan, dwingt dat ons te kijken naar secundaire materialen. H...
00:44:51 2021-12-16
We moeten grote stappen maken om de materiaalgebonden emissies in de bouw omlaag te brengen. Doen we dit niet, dan kunnen we over 7 jaar geen CO2 meer uitstoten, als we binnen de doelstelling willen blijven van maximaal 1,5 graad opwarming in 2050. Recent...
00:39:25 2021-12-08
We willen in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in de bouw. Maar voor we ze een nieuw leven kunnen geven, moeten we eerst weten welke bruikbare materialen er nog in een gebouw zitten. Bijvoorbeeld met het materialenpaspoort. Wat is nodig om d...
00:05:29 2021-11-04
Hoe zorgen we voor een lagere CO2-uitstoot in de woningbouw? Ja natuurlijk, we bouwen BENG - oftewel bijna energieneutraal, zodat de woning in de gebruiksfase nauwelijks nog uitstoot kent. Maar veel emissie wordt veroorzaakt tijdens de bouw. Hoe dringen w...
00:37:15 2021-07-10
We duiken dieper in de rol van woningcorporaties in een circulaire transitie. Dertig procent van de Nederlandse woningen wordt gebouwd door woningcorporaties. Zij kunnen daardoor invloed uitoefenen en aannemers stimuleren om circulair te bouwen. Vaste gas...
00:30:59 2021-07-10
We onderzoeken de mogelijkheden voor houtskeletbouw in Nederland. Want terwijl in Nederland veel woningen van beton zijn wordt er in Amerika en Scandinavië vooral hout gebruikt. Met vaste gasten Marjet Rutten en Vincent Gruis gaan we ook dieper in op de ...
00:36:23 2021-07-10
In Nederland worden verschillende fabrieken uit de grond gestampt, waar complete huizen in modules gebouwd worden door robots. Eenmaal op de bouwplaats staat zo’n woning er binnen een dag. Volgens de aannemers die ze bouwen, zijn de woningen goedkoper e...